ubytování Třeboňsko Přeseka

 

 

 

Ubytovací řád

 

APARTMÁNY PŘESEKA

UBYTOVACÍ ŘÁD

„Apartmány Přeseka“ je nekuřácké ubytovací zařízení bez trvalé obsluhy

 

1. Smlouvu o ubytování lze sjednat osobně, elektronicky či telefonicky. Závaznou se stává po uhrazení předepsané zálohy.

2. Pokud zákazník zruší svůj pobyt, postupuje se dle platných stornovacích poplatků.

3. Nástupní čas pobytu, pokud není dohodnuto jinak, je od 15:00 do 16:00 hod. Při nedodržení termínu příjezdu kontaktujte ubytovatele na mobil (604 869 886)

4. V den odjezdu musí být objekt uvolněn do 10:00 hod. Zákazník je povinen předat pokoj nebo apartmán a všechny klíče.

5. Zákazník má povinnost předem nahlásit všechny společně ubytované osoby. Pokud tak neučiní, bude mu účtována částka ve výši 1.000,- Kč/noc za každou neoprávněně ubytovanou osobu. V ubytovacím zařízení může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

6. Rodiče ručí za veškeré škody způsobené svými dětmi. Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji, v ostatních společných prostorách a v okolí apartmánů (vnitřní/venkovní část).

7. Při ubytování obdrží host klíče Každý host má povinnost vždy při odchodu a odjezdu uzamknout všechny vstupy, od kterých má klíče.

8. Parkoviště je určeno pouze pro osobní automobily ubytovaných. Každý apartmán/zahradní chatka má přiděleno 1 parkovací místo.

9. V celém objektu i na venkovních terasách a ostatních venkovních prostorách mimo vyhrazený prostor pro kuřáky platí přísný zákaz kouření a manipulace s omamnými látkami.

10. V objektu není povoleno ubytování s domácím zvířetem.

11. K úschově kol je určena venkovní uzamykatelná kolárna. Je zakázáno brát kola jinam do objektu – na chodby, na apartmány, popř. zahradní chatku

12. Platí zákaz přemísťovat nábytek (postele, kuchyňský stůl, apod.) v apartmánech.

13. Odpady se třídí na sklo, plast, papír a ostatní odpad. Ostatní odpad se umísťuje vždy do igelitových pytlů v odpadkových koších a uzavřené pytle se umísťují do příslušného kontejneru/popelnice.

14. Ubytovaní zodpovídají za vypnutí veškerých elektrických zařízení mimo lednici při odchodu z objektu, uzavření vodovodních uzávěrů, zhasnutí v pokojích. Pokud se používají vlastní elektrické spotřebiče, je nutné předem informovat provozovatele.

15. Je zakázáno nechávat otevřená okna při odchodu z penzionu. Povinnost ubytovaných je okna vždy uzavřít. Pokud by došlo z důvodu neuzavření oken k napršení, příp. k jinému poškození interiéru pokoje, je host povinen uhradit veškeré vzniklé škody.

16. Hosté jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním ubytovaným a nerušit je nadměrným hlukem. Od 22.00 do 7.00 hod. je nutné respektovat noční klid.

17. Havarijní stavy okamžitě hlásit na mobil uvedený na www.apartmanypreseka.cz, a to v případech vyžadující bezodkladné řešení.

18. Běžné provozní záležitosti mohou být řešeny osobně se zástupcem ubytovatele, v době jeho přítomnosti.

19. Při nedodržení podmínek ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

20. Společná pergola je k dispozici všem ubytovaným hostům. Pergolu/plynový gril a okolí pergoly je nutné udržovat v čistotě.

21. Omlouváme se , ale s ohledem na některé hosty, kteří nedodržovali některé body ubytovacího řádu, lze provádět kontrolu apartmánů/chaty v průběhu ubytování bez předešlého upozornění. Děkujeme za pochopení.

22. Jezírko není určené ke koupání a není součástí ubytování.

23. Ubytování pouze pro děti od 13 let.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ OZNAČENÉ PRIVÁTNÍ ZÓNY

WIFI: Penzion_Hosts (heslo: KubaKaja)

 

V Přesece dne 1. 6. 2022

 

Barbora Říhová

Přeseka 62, 379 01 Třeboň

Tel: 604 869 886

Mail: apartmanypreseka@seznam.cz

www.apartmanypreseka.cz

patička

 

 

Tel.: 604 869 886

E-mail: apartmanypreseka@seznam.cz

 

 

Kde nás najdete?

 

Přeseka 62, 379 01 Třeboň

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout